51 QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ CÔNG DÂN VIỆT NAM DU LỊCH KHÔNG CẦN VISA

   07/08/2017

Chỉ cần bạn là công dân Việt Nam bạn có thể đi du lịch 51 nước sau mà không cần Visa. Có thể bạn chưa biết rằng, với cuốn hộ chiếu Việt Nam còn hạn 6 tháng trong tay, bạn có thể du lịch đến 1/5 số quốc gia, vùng lãnh thổ trên trái đất này mà không cần xin visa.

   Xem thêm
2/212